pcg.skipToMenu

2012, Zeszyt 17

 


Zeszyt 17, 2012
Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna


Lucjan Miś

Spis treści


  Część I Wybrane problemy społeczne

   Rozdział 1. Edukacja na listach problemów społecznych w wybranych krajach

   Rozdział 2. Konstrukcjonistyczne badanie problemów dewiacji i przestępczości

   Rozdział 3. Przestępczość uliczna a korporacyjna. Zróżnicowane podejście do problemu przestępczości

   Rozdział 4. Problemy społeczne w oglądzie zwykłych ludzi i ekspertów


  Część II Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach

   Rozdział 5. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach i jej realizacja w USA, Europie i Polsce

   Rozdział 6. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach a postulaty praktyki opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Pratice)

   Rozdział 7. Praca socjalna z zastosowaniem Wideotreningu Komunikacji, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i Konferencji Grupy Rodzin. Adaptacja zachodnich modeli pracy z rodziną w Polsce

   Rozdział 8. Lokalne i globalne czynniki rozwoju pracy socjalnej


  Podziękowania

  Summary: Miracle question. Social problems and social work