pcg.skipToMenu

2003, Zeszyt 8

 


Zeszyt 8, 2003
Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną


Katarzyna Ornacka

Spis treści


  Wstęp


  Rozdział I Miejsce ewaluacji w naukach społecznych

   1. Uwagi wstępne

   2. Ewaluacja wobec socjologii

   3. Ewaluacja wobec pracy socjalnej


  Rozdział II Kluczowe komponenty teorii ewaluacyjnej i ich znaczenie

   1. Uwagi wstępne

   2. Teoria ewaluacyjna i jej elementy

    2.1. Programowanie społeczne jako element teorii ewaluacyjnej

    2.2. Komponent wiedzy w teorii ewaluacyjnej

    2.3. Komponent wartości i wartościowania w teorii ewaluacyjnej

    2.4. Komponent wykorzystania określonych aspektów wiedzy w teorii ewaluacyjnej

    2.5. Komponent ewaluowanej praktyki w teorii ewaluacyjnej

   3. Współczesne implikacje dla teorii i praktyki ewaluacyjnej


  Rozdział III Podstawowe pojęcia i ujęcia ewaluacji

   1. Uwagi wstępne

   2. Ewaluacja w ujęciu definicyjnym

   3. Badania ewaluacyjne a badania naukowe


  Rozdział IV Historia i współczesność ewaluacji w obszarze nauk społecznych

   1. Uwagi wstępne

   2. Amerykańskie i brytyjskie tradycje ewaluacyjne w edukacji

   3. Amerykańskie i brytyjskie tradycje ewaluacyjne w pracy socjalnej i polityce społecznej

   4. Polskie tradycje ewaluacyjne w edukacji i pracy socjalnej

   5. Perspektywa międzynarodowa w ewaluacji pracy socjalnej

   6. Ewaluacja pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych - współczesne implikacje

   7. Ewaluacja pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii - współczesne implikacje

   8. Ewaluacja pracy socjalnej w Polsce - współczesne implikacje


  Rozdział V Ewaluacja a praktyka społeczna

   1. Uwagi wstępne

   2. Modele ewaluacyjne i ich zastosowanie w praktyce bezpośredniej

    2.1. Model ewaluacji proaktywnej

    2.2. Model ewaluacji wyjaśniającej

    2.3. Model ewaluacji interakcyjnej

    2.4. Model ewaluacji monitorującej

    2.5. Model ewaluacji typu "Impact"

   3. Zastosowanie Modeli Ewaluacji w praktyce bezpośredniej

   4. Przykłady wykorzystania zintegrowanego Modelu Ewaluacji w obszarze pracy socjalnej w Polsce

    4.1. Poziom mikro-oraz mezzopraktyki

    4.2. Model ewaluacji programu w pomocy społecznej


  Rozdział VI Wyzwania dla ewaluacji w pracy socjalnej

   1. Uwagi wstępne

   2. Przyszłość ewaluacji w pracy socjalnej na świecie - wnioski i uogólnienia

   3. Przyszłość ewaluacji w polskiej pracy socjalnej


  Słownik ważniejszych pojęć

  Bibliografia