pcg.skipToMenu

1998, Zeszyt 3

 


Zeszyt 3, 1998
Istota pracy socjalnej


Zofia Butrym

Spis treści


  Słowo wstepne (Krystyna Kluzowa)

  Przedmowa do wydania polskiego


  I. Problem tożsamości pracy socjalnej

  II. Modele pracy socjalnej

  III. Wartości moralne jako podstawa pracy socjalnej

  IV. Wiedza o pracy socjalnej

  V. Główne procesy pracy socjalnej

  VI. Praca socjalna a społeczeństwo


  Bibliografia