pcg.skipToMenu

1997, Zeszyt 2

 


Zeszyt 2, 1997
Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna


Francesco Villa
Opracowanie: Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa
Tłumaczenie: Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz

Spis treści


  Słowo wstępne (Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa)

  Przedmowa do wydania polskiego


  I. Polityka społeczna i demokracja: wkład pracy socjalnej

   W kierunku definicji polityki społecznej

   Normatywność polityki i demokracji

   Wybór wartości, zasad pracy socjalnej oraz typów i dziedzin polityki społecznej

   Zważywszy na rzeczywistość

   Perspektywa solidarności i pomocniczości

  II. Elementy historii opieki społecznej i pracy socjalnej

   Rys historyczny opieki społecznej

   Początki pracy socjalnej

  III. "Welfare State" i zagadnienia polityki społecznej

   Definicje i modele "Welfare State"

   Kryzys "Welfare State" a zagadnienia polityki społecznej

  IV. U podstaw dialektyki

   Jakie potrzeby?

   Nierozwiązywalny "węzeł" ubóstwa

   Od marginesowości do marginalizacji

   Podsumowanie

  V. Podstawowe zasady pracy socjalnej

   Jakie zasady?

   Propozycja

   Wymiar filozoficzny

   Wymiar prawny

   Wymiar etyczny

   Interpretacja socjologiczna

  VI. Praca socjalna: zawód czy profesja?

   Początki dyskusji

   Praca socjalna jako semi-profesja

   Profesja w rozwoju

   Dyskusja we Włoszech i kryzys roku

   "Rekonstrukcja" w drugiej połowie lat

   Odnowa w pierwszej połowie lat 1980

   Rozwój profesji w ostatnich latach

   Podsumowanie