Jagiellonian University Repository

2006, Zeszyt 11

pcg.skipToMenu

2006, Zeszyt 11

 


Zeszyt 11, 2006
Włóczęgostwo. Zjawisko społeczne i interwencja socjalna


Marcjanna Nóżka

Spis treści


  Wprowadzenie


Wątki teoretyczne


I. Włóczędzy: kim są i dlaczego tak żyją?

  1. Obraz włóczęgostwa na przestrzeni wieków

  2. Włóczęgostwo - próba definicji

   2.1. Definicje włóczęgostwa w przekroju historycznym

   2.2. Bezdomność i miasto - istotne konteksty życiowego doświadczenia włóczęgi

  3. Uwarunkowania włóczęgostwa i jego potencjalne przyczyny

II. Włóczęgostwo jako problem społeczny

  1. Włóczęgostwo w świetle teorii problemów społecznych

  2. Regulacje prawne dotyczące włóczęgostwa

  3. Stosunek instytucji pomocowych do włóczęgostwa


Strona empiryczno-praktyczna


III. Cel i opis badań

IV. Włóczęgostwo. Opinie mieszkańców Krakowa i powiatu krakowskiego

V. Włóczęgostwo w świetle opinii pracowników służb społecznych

VI. Włóczęgostwo w świetle wypowiedzi osób, które go doświadczają

  1. Wewnętrzne zróżnicowanie środowiska osób bezdomnych

  2. Charakterystyka włóczęgów

  3. Przyczyny włóczęgostwa w opinii włóczęgów i innych bezdomnych

VII. Charakterystyka stylu życia włóczęgów

  1. Zakres i formy codziennych zachowań

   1.1. Przemieszczanie się

   1.2. Miejsca czasowego pobytu i noclegu

   1.3. Źródła zdobywania środków do życia

  2. Włóczędzy w relacji z innymi ludźmi

   2.1. Zasady współżycia z innymi włóczęgami i bezdomnymi

   2.2. Włóczęga w relacji z osobami spoza środowiska bezdomnych

  3. Stosunek do życia

VIII. Implikacje dla pracy socjalnej

  1. Bezdomny włóczęga jako klient pomocy społecznej

  2. Specyfika interwencji socjalnej

   2.1. Działania profilaktyczne

   2.2. Działania ratownicze

   2.3. Działania osłonowe

  3. W kierunku reintegracji społecznej?


  Bibliografia