Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

2006, Zeszyt 11

2006, Zeszyt 11

 


Zeszyt 11, 2006
Włóczęgostwo. Zjawisko społeczne i interwencja socjalna


Marcjanna Nóżka

Spis treści


  Wprowadzenie


  Wątki teoretyczne

   I. Włóczędzy: kim są i dlaczego tak żyją?

    1. Obraz włóczęgostwa na przestrzeni wieków

    2. Włóczęgostwo - próba definicji

     2.1. Definicje włóczęgostwa w przekroju historycznym

     2.2. Bezdomność i miasto - istotne konteksty życiowego doświadczenia włóczęgi

    3. Uwarunkowania włóczęgostwa i jego potencjalne przyczyny

   II. Włóczęgostwo jako problem społeczny

    1. Włóczęgostwo w świetle teorii problemów społecznych

    2. Regulacje prawne dotyczące włóczęgostwa

    3. Stosunek instytucji pomocowych do włóczęgostwa


  Strona empiryczno-praktyczna

   III. Cel i opis badań

   IV. Włóczęgostwo. Opinie mieszkańców Krakowa i powiatu krakowskiego

   V. Włóczęgostwo w świetle opinii pracowników służb społecznych

   VI. Włóczęgostwo w świetle wypowiedzi osób, które go doświadczają

    1. Wewnętrzne zróżnicowanie środowiska osób bezdomnych

    2. Charakterystyka włóczęgów

    3. Przyczyny włóczęgostwa w opinii włóczęgów i innych bezdomnych

   VII. Charakterystyka stylu życia włóczęgów

    1. Zakres i formy codziennych zachowań

     1.1. Przemieszczanie się

     1.2. Miejsca czasowego pobytu i noclegu

     1.3. Źródła zdobywania środków do życia

    2. Włóczędzy w relacji z innymi ludźmi

     2.1. Zasady współżycia z innymi włóczęgami i bezdomnymi

     2.2. Włóczęga w relacji z osobami spoza środowiska bezdomnych

    3. Stosunek do życia

   VIII. Implikacje dla pracy socjalnej

    1. Bezdomny włóczęga jako klient pomocy społecznej

    2. Specyfika interwencji socjalnej

     2.1. Działania profilaktyczne

     2.2. Działania ratownicze

     2.3. Działania osłonowe

    3. W kierunku reintegracji społecznej?


  Bibliografia

Najnowsze pozycje w tej kolekcji

Więcej