pcg.skipToMenu

2004, Zeszyt 9

 


Zeszyt 9, 2004
Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne


Hubert Kaszyński

Spis treści


  Wstęp


  Rozdział I Wprowadzenie do socjologicznej pracy socjalnej w obszarze zdrowia psychicznego

  Rozdział II Socjologiczna praca socjalna z osobami chorymi psychicznie - teoretyczne podstawy dla praktyki

  Rozdział III Socjologiczna praca socjalna a problem "pracy" osób chorych psychicznie

  Rozdział IV Od rehabilitacji społeczno-zawodowej do projektów trzeciego sektora


  Aneks

  Literatura