Jagiellonian University Repository

Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie dorosłych : postulat kształtowania kultury pedagogicznej rodziców

pcg.skipToMenu

Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie dorosłych : postulat kształtowania kultury pedagogicznej rodziców

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.author Banach, Marek pl
dc.contributor.editor Lubińska-Bogacka, Magdalena pl
dc.contributor.editor Banach, Marek pl
dc.date.accessioned 2015-04-08T15:43:48Z
dc.date.available 2015-04-08T15:43:48Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7850-293-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4651
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie dorosłych : postulat kształtowania kultury pedagogicznej rodziców pl
dc.title.alternative Child and his childhood in adult perspective : shaping a culture of parents' education pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls pl
dc.description.physical 49-62 pl
dc.abstract.pl Problematyka dziecka i dzieciństwa stają się coraz częściej przedmiotem zainteresowania wielu badaczy życia społecznego, zarówno teoretyków, jak również praktyków. Dzieci są wychowywane oraz poddawane socjalizacji w różnych środowiskach, a dorośli reprezentują rozmaite style wychowawcze. Bywa, że są traktowane w sposób przedmiotowy, ale zdarza się i tak, że w relacji z dorosłym stają się współpartnerem, który ma prawo do własnej aktywności i własnej przestrzeni. W naszym artykule podejmujemy zatem próbę analizy dzieciństwa z punktu widzenia dorosłych, procesów socjalizacji i uczestnictwa społecznego dziecka, jak również proponujemy pewne rozwiązania na rzecz kształtowania kultury pedagogicznej rodziców. pl
dc.abstract.en Childhood becomes the area of interest as well as the subject of discussion among representatives of various disciplines and practical settings. Children are brought up and socialized in different environments, and the adults represent distinguished child-rearing. In some cases children are treated as objects, in others they play the role of a co-partner who has the right to act in his/her social space. The article presents some aspects of childhood from the view of the adult, processes of child socialization and social participation as well as some strategies used to adapt adult educational culture to dynamically changing social patterns in child-rearing. pl
dc.subject.pl dzieciństwo pl
dc.subject.pl socjalizacja i uczestnictwo społeczne pl
dc.subject.pl kultura pedagogiczna dorosłych pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.en childhood pl
dc.subject.en socialization and social participation pl
dc.subject.en social education of adults pl
dc.subject.en social work pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał : dzieło i życie Janusza Korczaka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)