Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Kostański Piotr
Pisuliński Jerzy
Podrecki Paweł
Targosz Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kostański Piotr
Pisuliński Jerzy
Podrecki Paweł
Targosz Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kostański Piotr
Pisuliński Jerzy
Podrecki Paweł
Targosz Tomasz