Jagiellonian University Repository

Cysteine isocyanide in multicomponent reaction : synthesis of peptido-mimetic 1,3-azoles

pcg.skipToMenu

Cysteine isocyanide in multicomponent reaction : synthesis of peptido-mimetic 1,3-azoles

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa