Jagiellonian University Repository

Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i jej rozwój pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Machnika

pcg.skipToMenu

Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i jej rozwój pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Machnika

Show full item record

dc.contributor.author Stawowy-Kawka, Irena [SAP11011575] pl
dc.date.accessioned 2017-11-16T14:18:11Z
dc.date.available 2017-11-16T14:18:11Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2451-4993 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46356
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i jej rozwój pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Machnika pl
dc.title.alternative The Central European Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences and its development under the direction of prof. Jan Machnik pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-11 pl
dc.description.additional W spisie treści publ. widnieje jako "Wstęp" pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/SSB/2017/Tom-XXV/ pl
dc.description.volume 25 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2543733XSSB.17.001.7247 pl
dc.identifier.eissn 2543-733X pl
dc.title.journal Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-10 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska