Jagiellonian University Repository

Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i jej rozwój pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Machnika

pcg.skipToMenu

Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i jej rozwój pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Machnika

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska