Jagiellonian University Repository

Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna

pcg.skipToMenu

Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska