Jagiellonian University Repository

DeNO_{x} abatement modelling over sonically prepared copper USY and ZSM5 structured catalysts

DeNO_{x} abatement modelling over sonically prepared ...

Show full item record

dc.contributor.author Jodłowski, Przemysław [USOS118433] pl
dc.contributor.author Kuterasiński, Łukasz pl
dc.contributor.author Jędrzejczyk, Roman [SAP14007386] pl
dc.contributor.author Chlebda, Damian [USOS113798] pl
dc.contributor.author Gancarczyk, Anna pl
dc.contributor.author Górecka, Sylwia [USOS111501] pl
dc.contributor.author Chmielarz, Lucjan [SAP11016389] pl
dc.date.accessioned 2017-11-16T07:24:45Z
dc.date.available 2017-11-16T07:24:45Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46305
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title DeNO_{x} abatement modelling over sonically prepared copper USY and ZSM5 structured catalysts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.additional Na publikacji autorka Górecka Sylwia podpisana jako Basąg Sylwia. pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2073-4344/7/7/205/htm pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.3390/catal7070205 pl
dc.identifier.eissn 2073-4344 pl
dc.title.journal Catalysts pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-18 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Technologii Chemicznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 205 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 A]: 30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa