Jagiellonian University Repository

Antimicrobial properties of silver cations substituted to faujasite mineral

Antimicrobial properties of silver cations substituted ...

Show full item record

dc.contributor.author Jędrzejczyk, Roman [SAP14007386] pl
dc.contributor.author Turnau, Katarzyna [SAP11010708] pl
dc.contributor.author Jodłowski, Przemysław [USOS118433] pl
dc.contributor.author Chlebda, Damian [USOS113798] pl
dc.contributor.author Łojewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Łojewska, Joanna [SAP11015750] pl
dc.date.accessioned 2017-11-14T13:30:13Z
dc.date.available 2017-11-14T13:30:13Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46260
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Antimicrobial properties of silver cations substituted to faujasite mineral pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2079-4991/7/9/240/htm pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.doi 10.3390/nano7090240 pl
dc.identifier.eissn 2079-4991 pl
dc.title.journal Nanomaterials pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-18 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk o Środowisku pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 240 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa