Jagiellonian University Repository

Znaczenie informacji pochodzącej z rachunkowości dla budowania zaufania organizacyjnego

Znaczenie informacji pochodzącej z rachunkowości dla ...

Show full item record

dc.contributor.author Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.editor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.editor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.date.accessioned 2017-11-09T14:09:49Z
dc.date.available 2017-11-09T14:09:49Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4283-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46113
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Znaczenie informacji pochodzącej z rachunkowości dla budowania zaufania organizacyjnego pl
dc.title.alternative The impact of accounting information for building organizational trust pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 239-248 pl
dc.abstract.pl Zaufanie ma wpływ na efektywność wewnętrzną organizacji, jak i na jej relacje z otoczeniem. Informacje przekazywane od organizacji poprzez system rachunkowości mają wpływ na poziom zaufania zarówno zewnętrznych partnerów, jak i wewnętrznych odbiorców. Istnieje jednak ryzyko wiarygodności otrzymywanych informacji. Wiarygodność przekazywanych informacji kształtuje zaufanie do systemu rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie relacji między zaufaniem a rachunkowością. Analiza ma charakter teoretyczny i została przeprowadzona na podstawie przeglądu literatury. pl
dc.abstract.en Trust has an impact on the effectiveness of internal organization and its relationship with the environment . The information provided by the organization via the accounting system have an impact on the level of confidence of both external stakeholders and internal customers. However, there is a risk of the credibility of the information received. The credibility of the information provided shapes confidence in the accounting system. This article presents the relationship between accounting and trust. The analysis is theoretical and has been carried out on the basis of a literature review. pl
dc.subject.pl system informacyjny rachunkowości pl
dc.subject.pl zaufanie pl
dc.subject.en information system of accounting pl
dc.subject.en trust pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9643-7 pl
dc.title.container Jakość zarządzania : refleksje, wymiary, problemy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 42; liczba stron 371; liczba arkuszy wydawniczych 24,7; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)