Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Grain size effect on crystal microstructure of the ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Bażela, Wiesława
Fesenko, Olena
Dul, Marcin
Yatsenko, Leonid
Szytuła Andrzej
Dyakonov, Volodymyr

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Bażela, Wiesława
Fesenko, Olena
Dul, Marcin
Yatsenko, Leonid
Szytuła Andrzej
Dyakonov, Volodymyr

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Bażela, Wiesława
Fesenko, Olena
Dul, Marcin
Yatsenko, Leonid
Szytuła Andrzej
Dyakonov, Volodymyr