Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Piosenka o porcelanie" Czesława Miłosza

"Piosenka o porcelanie" Czesława Miłosza

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.date.accessioned 2017-11-07T15:01:30Z
dc.date.available 2017-11-07T15:01:30Z
dc.date.issued 1998 pl
dc.identifier.issn 0239-5924 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46017
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Piosenka o porcelanie" Czesława Miłosza pl
dc.title.alternative Czeslaw Milosz's "Piosenka o porcelanie" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-54 pl
dc.abstract.pl Niewielki artykuł jest analizą i interpretacją znanego wiersza Czesława Miłosza, wskazującą na główne sensy utworu. pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl "Piosenka o porcelanie" pl
dc.subject.pl poezja polska połowy XX wieku pl
dc.subject.pl sztuka i wojna pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.journal Koniec Wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska