Jagiellonian University Repository

Doświadczenie historii w dziennikach wojennych (na przykładzie "Szkiców piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego, "Promieniowań" Ernsta Jüngera oraz "Journal 1939-1945" Pierre’a Drieu la Rochelle’a)

Doświadczenie historii w dziennikach wojennych (na ...

Show full item record

dc.contributor.author Urbanowski, Maciej [SAP11015329] pl
dc.contributor.editor Bolecki, Włodzimierz pl
dc.contributor.editor Madejski, Jerzy pl
dc.date.accessioned 2017-11-06T14:13:19Z
dc.date.available 2017-11-06T14:13:19Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61552-33-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45946
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Doświadczenie historii w dziennikach wojennych (na przykładzie "Szkiców piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego, "Promieniowań" Ernsta Jüngera oraz "Journal 1939-1945" Pierre’a Drieu la Rochelle’a) pl
dc.title.alternative Historical experience in war journals (on the example of Andrzej Bobkowski's "Szkice piórkiem", Ernst Jünger's "Promieniowania", and "Journal 1939-1945" by Pierre Drieu la Rochelle pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Fundacja "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych" pl
dc.pubinfo : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo pl
dc.description.physical 187-197 pl
dc.subject.pl Andrzej Bobkowski pl
dc.subject.pl Ernst Jünger pl
dc.subject.pl Pierre Drieu la Rochelle pl
dc.subject.en Andrzej Bobkowski pl
dc.subject.en Ernst Jünger pl
dc.subject.en Pierre Drieu la Rochelle pl
dc.description.series Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, ISSN 0048-4411; t. 90 pl
dc.description.publication 0,91 pl
dc.title.container Zapisywanie historii : literaturoznawstwo i historiografia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)