Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Wpływ mocarstw opiekuńczych na powstanie, funkcjonowanie ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Cichoń Paweł
Gulczyński, Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Cichoń Paweł
Gulczyński, Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Cichoń Paweł
Gulczyński, Andrzej