Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

O poetyckim i niepoetyckim zapamiętywaniu raju ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Czabanowska-Wróbel Anna
Zając Jakub
Misiak Iwona

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Czabanowska-Wróbel Anna
Zając Jakub
Misiak Iwona

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Czabanowska-Wróbel Anna
Zając Jakub
Misiak Iwona