Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty zarządzania commons wobec technicznych wyzwań rozwoju smart city

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty zarządzania commons wobec technicznych wyzwań rozwoju smart city

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa