Jagiellonian University Repository

Genetically modified human myoblasts with eNOS may improve regenerative ability of myogenic stem cells to infarcted heart

pcg.skipToMenu

Genetically modified human myoblasts with eNOS may improve regenerative ability of myogenic stem cells to infarcted heart

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa