Jagiellonian University Repository

"Lung", czyli siła słowa mówionego w tradycji buddyzmu tybetańskiego

pcg.skipToMenu

"Lung", czyli siła słowa mówionego w tradycji buddyzmu tybetańskiego

Show full item record

dc.contributor.author Przybysławski, Artur [SAP14006442] pl
dc.date.accessioned 2015-04-07T11:16:11Z
dc.date.available 2015-04-07T11:16:11Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4586
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Lung", czyli siła słowa mówionego w tradycji buddyzmu tybetańskiego pl
dc.title.alternative "Lung", or the power of spoken word in the tradition of Tibetan Buddhism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 89-98 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/77e345e6-9a6c-431a-b79d-0fce8c242af0 pl
dc.abstract.pl Tekst analizuje zjawisko lungu, czyli ustnego przekazu tekstów w buddyjskiej tradycji Tybetu. Analizowana jest kulturotwórcza rola wymienionego rytuału, który ma stanowić gwarancję przekazu żywego doświadczenia filozoficznego i duchowego, mającego swe źródło w nauczaniu Buddy pl
dc.abstract.en Text presents an analysis of lung being oral transmission of texts od Buddhist tradition of T ibet. What is taken under consideration is the role of the above mentioned ritual which aims at preserving living transmission of philosophical and spiritual experience rooted in the teachings of Buddha himself. pl
dc.subject.pl ustny przekaz tekstu pl
dc.subject.pl tradycja tybetańska pl
dc.subject.en oral transmission of text pl
dc.subject.en Buddhist tradition of Tibet pl
dc.description.series Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska