Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Tożsamość kulturowa jako przedmiot studiów polonistycznych ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Borowski Andrzej
Nycz Ryszard
Miodunka Władysław
Kunz Tomasz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Nycz Ryszard
Miodunka Władysław
Kunz Tomasz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Nycz Ryszard
Miodunka Władysław
Kunz Tomasz