Jagiellonian University Repository

Polonistyka bez granic : IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2008 r.

Polonistyka bez granic : IV Kongres Polonistyki ...

Show full item record

dc.contributor.editor Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.contributor.editor Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.editor Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.date.accessioned 2017-10-31T13:27:13Z
dc.date.available 2017-10-31T13:27:13Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-242-1376-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45852
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Polonistyka bez granic : IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2008 r. pl
dc.title.alternative Polish studies without borders pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas pl
dc.description.physical XXI, 781, [3] pl
dc.description.additional Red. podpisany na pub.: Władysław T. Miodunka pl
dc.abstract.pl Książka jest owocem IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, który odbył się w Krakowie w dniach 9-11 października 2008 roku. Ukazuje się w postaci dwu obszernych tomów: pierwszy z nich zawiera referaty odnoszące się do polonistyki za granicą, literatury i kultury polskiej, także komparatystyki i translatologii; drugi - referaty z dziedziny glottodydaktyki polonistycznej, lingwistyki i socjolingwistyki polonistycznej, także gramatyki kontrastywnej i językowego obrazu świata. Każdy z tomów otwierają referaty plenarne, zamieszczone w dziale Polonistyka bez granic. pl
dc.subject.pl polonistyka pl
dc.subject.pl IV Kongres Polonistyki Zagranicznej pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl kultura polska pl
dc.subject.en Polish studies pl
dc.subject.en IV Congress of Polish Foreign Studies pl
dc.subject.en Polish lterature pl
dc.subject.en Polish culture pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 71 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.volume Wiedza o literaturze i kulturze pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference IV Kongres Polonistyki Zagranicznej; 2008-10-09; 2008-10-11; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)