Jagiellonian University Repository

"A właśnie że będę niemoralna" : gwiazdy w kinie polskim okresu PRL-u

"A właśnie że będę niemoralna" : gwiazdy w kinie ...

Show full item record

dc.contributor.author Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.date.accessioned 2017-10-30T17:43:42Z
dc.date.available 2017-10-30T17:43:42Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45844
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "A właśnie że będę niemoralna" : gwiazdy w kinie polskim okresu PRL-u pl
dc.title.alternative "But indeed, I will be immoral" : stars in Polish communist cinema pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-16] pl
dc.identifier.weblink http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/powrot-do-gwiazd/6/a-wlasnie-ze-bede-niemoralna-gwiazdy-w-kinie-polskim-okresu-prl-u/573 pl
dc.abstract.pl Władza w okresie PRL-u nie koncentrowała się na produkcji gwiazd, co nie znaczy, że gwiazd wtedy w kinie polskim nie było. Na początku lat 60. pojawia się namiastka "peerelowskiego systemu gwiazdorskiego", na którego ukształtowanie wpływ miała odwilż, a później zwrot w stronę kina gatunków (wehikułu gwiazd). Wizerunek socjalistycznej kobiecej gwiazdy miał być pozbawiony tych atrybutów, które tworzyły gwiazdę w systemie hollywoodzkim: glamouru i seksapilu. Artykuł skupia się na tych kobiecych gwiazdach z lat 60. - Lucynie Winnickiej (Gra), Ewie Krzyżewskiej (Zazdrość i medycyna) i Kalinie Jędrusik (Ziemia obiecana) - które na przełomie lat 60. i 70., czyli wtedy, gdy ich epoka odchodziła w przeszłość, upominają się o to, co wcześniej musiało pozostać poza kadrem: o glamour, eksces kobiecości, cielesną niesubordynację, seksualną przyjemność i własną podmiotowość. Ich odważne naówczas cielesne ekscesy z jednej strony kontestowały obowiązującą politykę ciała, z drugiej zaś stabilizowały - do pewnego stopnia - dominujący system. pl
dc.abstract.en The authorities in power during the period of the Polish People's Republic did not focus on producing stars, yet it does not mean that there were no stars in Polish cinema then. In the early 60s, there appears a substitute of a "communist star system". Its shape was affected by the Thaw and subsequently by the turn towards genre cinema (the vehicle of stars). The image of the socialist female star was supposed to be void of those attributes that made a star in the Hollywood system: glamour and sex appeal. The article concentrates on three female stars of the 60s: Lucyna Winnicka (The Game), Ewa Krzyżewska (Jealousy and Medicine) and Kalina Jędrusik (The Promised Land). At the end of that decade and in the early 70s, when their epoch was becoming a thing of the past, they all assert features that previously had to be left outside the frame: glamour, an excess of femininity, corporeal insubordination, sexual pleasure and own subjectivity. Their bold bodily excesses, on the one hand, contested the prevailing policy of the body, and, on the other hand, they stabilised - to some extent - the dominating system. pl
dc.subject.pl kino polskie pl
dc.subject.pl Ewa Krzyżewska pl
dc.subject.pl Lucyna Winnicka pl
dc.subject.pl Kalina Jędrusik pl
dc.subject.pl ideologia pl
dc.subject.pl PRL pl
dc.subject.pl glamour pl
dc.subject.pl gwiazdy pl
dc.subject.pl seksualność pl
dc.subject.pl ciało pl
dc.subject.pl kobiecość pl
dc.subject.en Polish cinema pl
dc.subject.en Ewa Krzyżewska pl
dc.subject.en ideology pl
dc.subject.en Kalina Jędrusik pl
dc.subject.en Lucyna Winnicka pl
dc.subject.en body pl
dc.subject.en glamour pl
dc.subject.en femininity pl
dc.subject.en sexuality pl
dc.subject.en communism pl
dc.subject.en stars pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.eissn 2451-1994 pl
dc.title.journal Pleograf pl
dc.title.volume Nowy kanon pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)