Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Performatywność



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Wojnowski Konrad
Bal Ewa
Kosiński Dariusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Wojnowski Konrad
Bal Ewa
Kosiński Dariusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Wojnowski Konrad
Bal Ewa
Kosiński Dariusz