Jagiellonian University Repository

Lok@lnie online : problematyka udziału obywateli na lokalnych forach internetowych

pcg.skipToMenu

Lok@lnie online : problematyka udziału obywateli na lokalnych forach internetowych

Show full item record

dc.contributor.author Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.contributor.editor Kasińska-Metryka, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Pastuszka, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2015-04-07T09:11:12Z
dc.date.available 2015-04-07T09:11:12Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7780-924-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4580
dc.language pol pl
dc.title Lok@lnie online : problematyka udziału obywateli na lokalnych forach internetowych pl
dc.title.alternative Loc@lity Online : the issue of citizens' participation in local online forums pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek pl
dc.description.physical 113-135 pl
dc.abstract.pl Teoretycznie otwarta architektura internetu, poziom rozwoju globalnej sieci do możliwości Web 2.0, wysoki wskaźnik nasycenia tym medium, w połączeniu z 20-sto letnim stażem państwa demokratycznego, to warunki sprzyjające powszechnemu wykorzystywaniu sieci do uczestniczenia w politycznym, choć wirtualnym życiu lokalnych społeczności. Czy jednak teoria znajduje odzwierciedlenie w praktyce? Niestety nie. pl
dc.abstract.en Theoretically, the open architecture of the Internet, the high level of development of a global network, a high rate of access to information and communication technology and 20 years of a democratic state, these are the conditions that are conducive to the widespread use of the network to participate in local political activities. But is the theory reflected in practice? Unfortunately not. pl
dc.subject.pl internet pl
dc.subject.pl technologie informacyjno komunikacyjne pl
dc.subject.pl demokracja pl
dc.subject.pl lokalna aktywność polityczna pl
dc.subject.en internet pl
dc.subject.en ICT pl
dc.subject.en democracy pl
dc.subject.en local political activity pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Promocja regionów w warunkach integracji europejskiej : zarys problematyki pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)