Jagiellonian University Repository

Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? : kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli

Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? : kompetencje ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska