Jagiellonian University Repository

Czynniki i bariery przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta średniej wielkości na przykładzie Jarosławia

pcg.skipToMenu

Czynniki i bariery przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta średniej wielkości na przykładzie Jarosławia

Show full item record

dc.contributor.advisor Górka, Zygmunt [SAP11004758] pl
dc.contributor.author Czado, Joanna [USOS79836] pl
dc.date.accessioned 2017-10-27T13:32:06Z
dc.date.available 2017-10-27T13:32:06Z
dc.date.submitted 2015-03-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45779
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Czynniki i bariery przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta średniej wielkości na przykładzie Jarosławia pl
dc.title.alternative The drivers and obstacles of change in the functional and spatial structure of mid-sized cities with the example of Jarosław pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 214 pl
dc.subject.pl miasto średniej wielkości pl
dc.subject.pl struktura funkcjonalna pl
dc.subject.pl struktura przestrzenna pl
dc.subject.en mid-sized city pl
dc.subject.en functional structure pl
dc.subject.en spatial structure pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/060 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa pl
dc.contributor.reviewer Miszewska-Lubicz, Barbara pl
dc.contributor.reviewer Słodczyk, Janusz pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright