Jagiellonian University Repository

Wpływ gingipain, cysteinowych proteaz produkowanych przez Porphyromonas gingivalis na zaburzenie funkcji ochronnych nabłonka dróg oddechowych : identyfikacja potencjalnych mechanizmów wirulencji patogenu w kontekście wywołanego zachłystowego zapalenia płuc

Wpływ gingipain, cysteinowych proteaz produkowanych ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Potempa, Jan [SAP11010833] pl
dc.contributor.advisor Kantyka, Tomasz [SAP12019964] pl
dc.contributor.author Płaza, Karolina [USOS39569] pl
dc.date.accessioned 2017-10-27T13:00:54Z
dc.date.available 2017-10-27T13:00:54Z
dc.date.submitted 2015-03-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45771
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wpływ gingipain, cysteinowych proteaz produkowanych przez Porphyromonas gingivalis na zaburzenie funkcji ochronnych nabłonka dróg oddechowych : identyfikacja potencjalnych mechanizmów wirulencji patogenu w kontekście wywołanego zachłystowego zapalenia płuc pl
dc.title.alternative The role of gingipains, cysteine proteases produced by Porphyromonas gingivalis, in impairment of lung epithelial barrier function pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 136 pl
dc.subject.pl gingipainy pl
dc.subject.pl proteazy bakteryjne pl
dc.subject.pl zachłystowe zapalenie płuc pl
dc.subject.pl wirulencja bakterii pl
dc.subject.en gingipains pl
dc.subject.en bacterial proteases pl
dc.subject.en aspiration pneumonia pl
dc.subject.en virulence of bacteria pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/047 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Zakład Mikrobiologii pl
dc.contributor.reviewer Drąg, Marcin pl
dc.contributor.reviewer Otlewski, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Mikrobiologii pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright