Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Charakterystyka proteazy i serpiny Tannerella forsythia

Charakterystyka proteazy i serpiny Tannerella forsythia

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright