Jagiellonian University Repository

Sezon pyłkowy w Krakowie w 2013 roku na tle warunków meteorologicznych

Sezon pyłkowy w Krakowie w 2013 roku na tle warunków ...

Show full item record

dc.contributor.author Myszkowska, Dorota [SAP20007706] pl
dc.contributor.author Ziemianin, Monika [SAP20014958] pl
dc.contributor.author Piotrowicz, Katarzyna [SAP11015698] pl
dc.contributor.author Czarnobilska, Ewa [SAP20002167] pl
dc.date.accessioned 2015-04-03T09:07:06Z
dc.date.available 2015-04-03T09:07:06Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1731-9404 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4574
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Sezon pyłkowy w Krakowie w 2013 roku na tle warunków meteorologicznych pl
dc.title.alternative Pollen season dynamics against a background of the meteorological conditions in Krakow, in 2013 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 50-54 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 54 pl
dc.abstract.pl Sezony pyłkowe wybranych 14 taksonów drzew i roślin zielnych w Krakowie w 2013 roku zostały przedstawione na tle warunków meteorologicznych. Materiał pyłkowy pobierano metodą wolumetryczną z użyciem aparatu VPPS 2000 firmy Lanzoni. Pierwsze ziarna pyłku leszczyny i olszy pojawiły się w powietrzu w lutym, ale wyraźny wzrost ich stężenia wystąpił dopiero w połowie kwietnia, na co miał wpływ nawrót zimy pod koniec marca. Stężenie pyłku brzozy było zbliżone do przeciętnego w wieloleciu, natomiast traw oraz innych roślin zielnych (babki, pokrzywy i szczawiu) wykazało wysokie wartości, co mogło być związane z bardziej dogodnymi warunkami pogodowymi panującymi w lecie – ciepłym i suchym czerwcem, chłodniejszym i wilgotniejszym lipcem, oraz stosunkowo ciepłym i zbliżonym do średniej wieloletniej pod względem opadów sierpniem. pl
dc.abstract.en The pollen seasons of 14 tree and weed taxa in Krakow in 2013 were presented in relation to the meteorological conditions. The volumetric method of sampling was used (VPPS 2000 sampler). The first pollen grains of alder and hazel were observed in February, but the clear increase of the pollen concentration was noted in the middle of April. This was due to the return of winter at the end of March. The birch pollen annual total was close to the long-term average, while the grasses and other weeds (plantain, nettle, sorrel) pollen concentration showed high values. It was probably associated with favourable weather conditions in summer – warm and dry June, colder and moister July and relatively warm and close to the longterm average precipitation in August. pl
dc.subject.pl monitoring aeropalinologiczny pl
dc.subject.pl sezon pyłkowy pl
dc.subject.pl warunki meteorologiczne pl
dc.subject.en aeropalynological monitoring pl
dc.subject.en pollen seasons pl
dc.subject.en meteorological conditions pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.title.journal Alergologia, Immunologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 2


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)