Jagiellonian University Repository

Diminished airway macrophage expression of the Axl receptor tyrosine kinase is associated with defective efferocytosis in asthma

pcg.skipToMenu

Diminished airway macrophage expression of the Axl receptor tyrosine kinase is associated with defective efferocytosis in asthma

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa