Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Sezon pyłkowy w Krakowie w 2013 roku na tle warunków ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Myszkowska Dorota
Ziemianin Monika
Piotrowicz Katarzyna
Czarnobilska Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Myszkowska Dorota
Ziemianin Monika
Piotrowicz Katarzyna
Czarnobilska Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Myszkowska Dorota
Ziemianin Monika
Piotrowicz Katarzyna
Czarnobilska Ewa