Jagiellonian University Repository

Wolność warunkowana cnotą : moralne podstawy wspólnotowego ładu politycznego w dawnej Rzeczypospolitej

Wolność warunkowana cnotą : moralne podstawy ...

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzyk-Reeves, Dorota [SAP11017873] pl
dc.date.accessioned 2017-10-26T12:32:35Z
dc.date.available 2017-10-26T12:32:35Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1231-1634 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45732
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wolność warunkowana cnotą : moralne podstawy wspólnotowego ładu politycznego w dawnej Rzeczypospolitej pl
dc.title.alternative Liberty conditioned by virtue : moral foundations of a community political order in the First Polish Republic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-102 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 101-102 pl
dc.identifier.weblink http://archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/26(2017-2)-Dorota-Pietrzyk-Reeves-Wolnosc-warunkowana-cnota-moralne-podstawy.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem rozważań w tym artykule jest najważniejsza tradycja w polskiej myśli politycznej, czyli tradycja republikańska, której najpełniejszy rozwój przypadł na XVI w., a jej dorobek oddziaływał aż do schyłku I Rzeczypospolitej. To właśnie tradycja republikańska, czerpiąca bardzo mocno z ustaleń tradycji antycznej greckiej i rzymskiej, rozstrzygała nie tylko pożądany kształt ustroju politycznego, ale także, a może przede wszystkim wskazywała na jego podstawy normatywne, czyli zarówno prawo, jak i cnotę - podstawy moralne. Uznawała, że są one kluczowe, by można było mówić o dobrym ładzie politycznym wspólnoty. Wynikało to z przekonania po raz pierwszy wyrażonego przez Arystotelesa, że celem wspólnoty politycznej jest dobre życie, nie sposób tego celu realizować jedynie poprzez instytucje, potrzebne jest także kształtowanie cnoty i charakteru. pl
dc.abstract.en In the sixteenth century the three terms "law", "liberty" and "respublica" became intertwined in a broader conception of a well-ordered political community, civitas libera, which was seen as the only guarantee of liberty and the public good. For the authors who belong to the tradition of classical republicanism, one of the central questions concerned the nature of the conditions that need to be fulfilled in order to meet the requirements of civil liberty and political obligation. Unlike modern political philosophers who have introduced the language of rights, they understood civil freedom as being one of the benefits derived from living under a well-ordered government - res publica for the attainment of which virtue was of crucial importance. This article focuses on the Polish republican discourse of the sixteenth century that was preoccupied with these questions. pl
dc.subject.pl tradycja republikańska pl
dc.subject.pl I Rzeczpospolita pl
dc.subject.pl cnota pl
dc.subject.pl citivtas libera pl
dc.subject.en republican tradition pl
dc.subject.en Polish-Lithuanian Commonwealth pl
dc.subject.en virtue pl
dc.subject.en civitas libera pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.journal Łódzkie Studia Teologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-16 pl
dc.participation Pietrzyk-Reeves, Dorota: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)