Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wolność warunkowana cnotą : moralne podstawy ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Pietrzyk-Reeves Dorota

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Pietrzyk-Reeves Dorota

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Pietrzyk-Reeves Dorota