Jagiellonian University Repository

Emigracja polska do Włoch w latach 80 XX wieku : charakterystyka ogólna

pcg.skipToMenu

Emigracja polska do Włoch w latach 80 XX wieku : charakterystyka ogólna

Show full item record

dc.contributor.author Golemo, Karolina [SAP14000393] pl
dc.date.accessioned 2015-04-03T07:45:50Z
dc.date.available 2015-04-03T07:45:50Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-941-7 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4563
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Emigracja polska do Włoch w latach 80 XX wieku : charakterystyka ogólna pl
dc.title.alternative Polish emigration to Italy in the eighties 20th century : general characteristics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 462-471 pl
dc.description.number 1 (5) pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 156 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa