Jagiellonian University Repository

Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej : porównanie modelu ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy

Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej : ...

Show full item record

dc.contributor.author Felchner, Krzysztof [SAP11019661] pl
dc.contributor.author Pacud, Żaneta [SAP14006167] pl
dc.date.accessioned 2015-04-03T07:31:02Z
dc.date.available 2015-04-03T07:31:02Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1895-0396 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4561
dc.language pol pl
dc.title Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej : porównanie modelu ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy pl
dc.title.alternative Plant protection in the industrial property law : comparison of the patent system and the plant breeder’s rights system pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 26-37 pl
dc.subject.pl odmiana rośliny pl
dc.subject.pl wynalazek biotechnologiczny pl
dc.subject.pl własność przemysłowa pl
dc.subject.pl patent pl
dc.subject.en plant variety pl
dc.subject.en industrial property pl
dc.subject.en biotechnological invention pl
dc.subject.en patent pl
dc.description.number 1 (112) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Europejski Przegląd Sądowy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Własności Intelektualnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)