Jagiellonian University Repository

Use of autologous epithelium transplantation on various scaffolds to cover tissue loss in oral cavity : long-term observation

Use of autologous epithelium transplantation on ...

Show full item record

dc.contributor.author Orzechowska-Wylęgała, Bogusława pl
dc.contributor.author Dobrowolski, Dariusz pl
dc.contributor.author Puzzolo, Domenico pl
dc.contributor.author Wowra, Bogumił pl
dc.contributor.author Niemiec, Wiktor pl
dc.contributor.author Wylęgała, Adam pl
dc.contributor.author Szczubiałka, Krzysztof [SAP11014318] pl
dc.date.accessioned 2017-10-24T11:32:59Z
dc.date.available 2017-10-24T11:32:59Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45613
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Use of autologous epithelium transplantation on various scaffolds to cover tissue loss in oral cavity : long-term observation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical e25-e30 pl
dc.identifier.weblink http://journals.sagepub.com/doi/full/10.5301/jabfm.5000312 pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.5301/jabfm.5000312 pl
dc.identifier.eissn 2280-8000 pl
dc.title.journal Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2017-20-10 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa