Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt. 1 ustawy – Prawo ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Prawa i Administracji Not affiliated
Felchner Krzysztof

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Felchner Krzysztof

Author's area of expertise

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Felchner Krzysztof