Jagiellonian University Repository

Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa : historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych

Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa : ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Zamorski, Krzysztof [SAP11008883] pl
dc.contributor.author Ogórek, Bartosz [USOS13832] pl
dc.date.accessioned 2017-10-23T14:35:25Z
dc.date.available 2017-10-23T14:35:25Z
dc.date.submitted 2015-12-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45582
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa : historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych pl
dc.title.alternative The impact of World War I on Krakow's population : historical demographic study of war-population dynamics relation pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 571 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl demografia historyczna pl
dc.subject.pl I wojna światowa pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl standard życia pl
dc.subject.pl badania kryzysów pl
dc.subject.en historical demography pl
dc.subject.en World War I pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.subject.en living standard pl
dc.subject.en studies of crisis pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/265 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny. Zakład Dziejów Historiografii i Metodologii Historii pl
dc.contributor.reviewer Chwalba, Andrzej [SAP11013813] pl
dc.contributor.reviewer Okólski, Marek pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright