Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa : historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files