Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu : wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich

Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach