Jagiellonian University Repository

"Brit mila" : uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych

pcg.skipToMenu

"Brit mila" : uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych

Show full item record

dc.contributor.author Kosior, Wojciech [SAP14001714] pl
dc.date.accessioned 2015-04-03T06:54:16Z
dc.date.available 2015-04-03T06:54:16Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62196-99-9 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4555
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Brit mila" : uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych pl
dc.title.alternative "Brit milah" : some remarks on the apotropaic meaning of circumcision in the aggadic midrashes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-118 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/30635916/pjac_4_5.pdf pl
dc.abstract.pl Podstawowym celem niniejszego studium jest prześledzenie apotropaicznego wątku znaczeniowego obrzezania w midraszach aggadycznych, rozwijających wątki wybranych perykop Biblii hebrajskiej. Materiał źródłowy przedstawia usunięcie napletka jako ofiarę z ciała łagodzącą gniew Boga oraz znamię zapewniające ochronę przed demonami. Apotropaiczny wymiar brit mila pozostaje w pełni koherentny z pozostałymi: afiliacyjnym, ofiarniczym, płodnościowym i poznawczym. pl
dc.abstract.en The main purpose of this paper is to follow the antidemonic thread of meaning of circum-cision basing on the aggadic midrashes which develop the threads from particular perico-pes of the Hebrew Bible. The source material presents the removal of the prepuce as a sacrifice soothing the anger of God and as a protecting sign against the demons. The apotropaic thread of brit milah is fully coherent with other dimensions: affiliative, sacrificial, fertility and cognitive. pl
dc.subject.pl brit mila pl
dc.subject.pl obrzezanie pl
dc.subject.pl apotropaizm pl
dc.subject.pl demonologia pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl Szeol pl
dc.subject.pl Gehenna pl
dc.subject.pl Biblia hebrajska pl
dc.subject.pl Talmud pl
dc.subject.pl midrasz pl
dc.subject.en brit milah pl
dc.subject.en circumcision pl
dc.subject.en apotropaism pl
dc.subject.en demonology pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en Sheol pl
dc.subject.en Gehinnom pl
dc.subject.en Hebrew Bible pl
dc.subject.en Talmud pl
dc.subject.en midrash pl
dc.description.series Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture pl
dc.title.volume Ciało w praktykach religijnych i duchowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa