Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Determination of norflurazon concentration in wheat leaves using a modified QuEChERS method

Determination of norflurazon concentration in wheat ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Trzebuniak, Kamil [USOS229867] pl
dc.contributor.author Myśliwa-Kurdziel, Beata [SAP11015459] pl
dc.date.accessioned 2017-10-23T10:37:37Z
dc.date.available 2017-10-23T10:37:37Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0001-527X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45555
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Determination of norflurazon concentration in wheat leaves using a modified QuEChERS method pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 431-436 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 435-436 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.ptbioch.edu.pl/index.php/abp/article/view/2207 pl
dc.subject.en norflurazon pl
dc.subject.en QuEChERS pl
dc.subject.en Wheat pl
dc.subject.en Triticum aestivum pl
dc.subject.en HPLC-UV pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.18388/abp.2017_2207 pl
dc.identifier.eissn 1734-154X pl
dc.title.journal Acta Biochimica Polonica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-19 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa