Jagiellonian University Repository

The underworld or its ruler? : some remarks on the concept of Sheol in the Hebrew Bible

The underworld or its ruler? : some remarks on the ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

dzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as dzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa