Jagiellonian University Repository

Bóg w niebiosach a Tora na ziemi (TB Bawa mecija 59a-b) : przekład i komentarz

pcg.skipToMenu

Bóg w niebiosach a Tora na ziemi (TB Bawa mecija 59a-b) : przekład i komentarz

Show full item record

dc.contributor.author Kosior, Wojciech [SAP14001714] pl
dc.date.accessioned 2015-04-03T05:50:37Z
dc.date.available 2015-04-03T05:50:37Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4550
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Bóg w niebiosach a Tora na ziemi (TB Bawa mecija 59a-b) : przekład i komentarz pl
dc.title.alternative God in heavens and Torah on earth (BT Bava metziya 59a-b) : translation and commentary pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-33 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 31-32. Streszcz. ang., pol. pl
dc.identifier.weblink http://www.iphils.uj.edu.pl/~atma/images/teksty01/01a02kosior.pdf pl
dc.abstract.pl TB Bawa mecija 59a-b zawiera znaną opowieść o konflikcie rabbiego Eliezera z jego towarzyszami. Bezpośrednią przyczyną starcia jest różnica zdań w kwestii podatności pewnego szczególnego rodzaju naczynia (tzw. pieca Achnaja) na nieczystość rytualną; szybko jednak okazuje się, że przytaczane przez protagonistów argumenty mają daleko głębiej sięgające implikacje. W rezultacie niniejsza narracja stanowi egzemplifikację znacznie szerszych problemów judaizmu rabinicznego takich jak autorytet, dialektyka i konsensus. pl
dc.abstract.en BT Bava Metziya 59a-b conveys a well-known story telling about the conflict between rabbi Eliezer with his colleagues. The direct cause of the heat is the difference in opinions in regards with the uncleanness susceptibility of a special kind of a vessel (so called “an oven of Akhnay”); soon however it becomes apparent, that the arguments advanced by the protagonists have far more further reaching consequences. In result, the present narrative constitutes an exemplification of much broader dilemmas of the rabbinic Judaism such as authority, dialectics and consensus. pl
dc.subject.pl Eliezer ben Hurkanus pl
dc.subject.pl Talmud babiloński pl
dc.subject.pl halacha pl
dc.subject.pl judaizm rabiniczny pl
dc.subject.pl autorytet pl
dc.subject.en Eliezer ben Hurcanus pl
dc.subject.en Babylonian Talmud pl
dc.subject.en halakhah pl
dc.subject.en Rabbinic Judaism pl
dc.subject.en authority pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Atma : pisma o myśli Wschodu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype CriticalEdition pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)