Jagiellonian University Repository

"... pisać listy potrafią tylko kobiety" : kultura epistolarna kobiet po 1750 r.

"... pisać listy potrafią tylko kobiety" : kultura ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska